Pentru deschiderea dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
cererea de executare silita - click aici pentru descarcare;
-  titlul executoriu în original;
-  taxa de timbru judiciar, in valoare de 20 de lei/titlu executoriu;

Pentru comunicarea unei notificari printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin posta, notificatorul va trebui sa depuna notificarea în 3 exemplare;

Pentru participarea la o licitatie publica organizata de catre biroul nostru, este necesara completarea urmatoarei cereri de participare - click aici pentru descarcare;

 
 
  © 2019 - Made by BlurigardQKazoo